GARROTXA

RESILIENT

La Garrotxa és territori resilient
Descobreix aquí els projectes que treballen per fer de la Garrotxa una comarca resilient,
des de la diveritat, la justícia i la sostenibilitat: