esdevenir un territori local tot treballant per la resiliència territorial i la innovació social i empresarial

Button

El context que vivim dominat per la incertesa, l’acceleració dels processos, la creixent interdependència i l’augment dels riscos, s’ha convertit ja en un tret inherent a la nova normalitat que defineix el nostre temps.

Aquesta situació augmenta el valor de l’anticipació i la prospectiva però, sobretot, de l’adaptació a uns canvis ràpids i profunds, el que equival a reconèixer la creixent importància de la innovació i la creativitat com a base necessària, encara que no suficient, per avançar cap a un major i millor desenvolupament.

Una manera de poder fer front a tots els reptes actuals, és utilitzar el concepte de resiliència però aplicant-ho a un territori, el que anomenem Resiliència Territorial.

Es tracta d’aconseguir un desenvolupament més “intel·ligent, sostenible i integrador” tot recuperant l’actor local com a protagonisme d’aquest desenvolupament.

Button

Què entenem per Resiliència Territorial? És la capacitat del territori d’adaptar-se positivament als canvis, mantenint la seva identitat i ressorgint enfortits a partir d’una estratègia de transformació sostenible basada en les necessitats socials.    

Quins són els objectius? Es vol fomentar el compromís de les institucions públiques de la Garrotxa per augmentar la participació ciutadana en la presa de decisions juntament amb la complicitat de totes les parts del territori independentment dels seus colors polítics.

L’objectiu principal és innovar un model participatiu d’anàlisi i acompanyament per a territoris rurals que treballin per a la seva resiliència i regeneració social, econòmica i ecològica.

Els set principis que són considerats crucials per desenvolupar la resiliència en els sistemes social-ecològics segons Stockholm Resilience Center són els següents:

Button

7 principis per crear Resiliència

1

Mantenir la diversitat i la redundància

2

Gestionar la connectivitat

3

Estimular l’aprenentatge.

4

Gestionar les variables i retroalimentacions lentes

5

Ampliar la participació

6

Promoure governança poliecèntrica

7

Fomentar el pensament sistèmic adaptatiu complexe