La Garrotxa territori resilient

un marc de referència per posar en pràctica una nova manera de connectar l’administració pública amb les seves comunitats

Button

Municipis en Transició MiT és un projecte internacional que neix amb la voluntat de crear un marc de referència per posar en pràctica una nova manera de connectar l’administració pública amb les seves comunitats.

Button

La Garrotxa, amb el projecte La Garrotxa Territori Resilient, va ser escollida com a comunitat internacional d’experiència pilot juntament amb 5 altres casos d’arreu del món com L’Ecobairro de Sao Paulo, Wekerle de Budapest, el barri Telheira de Lisboa i les localitats de Santorso i Valsamoggia a Itàlia (veure imatge 1)

Button

El MiT va escollir la Garrotxa, pel recorregut històric de la comarca, el teixit social i la seva experiència en iniciatives de transformació social fa que la Garrotxa s’aconsegueixi desenvolupar de manera sostenible i atenent a les necessitats localsMunicipis en Transició MiT. Comunitats internacionals d’experiència pilot

Nova metodologia MiT

Amb el projecte La Garrotxa Territori Resilient en la iniciativa MiT, la comarca va començar a implantar una nova metodologia per aplicar el concepte de transició i resiliència al territori.

La realitat garrotxina potencialment ‘en transició’

Button

Recerca

Els sis projectes escollits, en una primera fase, van fer recerca d’exemples existents de col·laboració entre la societat civil i les administracions públiques. Un treball de recerca que es fa amb l’estreta col·laboració de Transition Hubs i Transition Network. Els resultats a la Garrotxa indiquen l’àmbit de treball dels projectes transformadors actuals:

Button

Es va detectar 34 iniciatives/projectes de La Garrotxa i va servir per escollir una primera acció pilot de treball cap a la resiliència territorial.

Co-dissenyar les accions a desenvolupar és la millor manera de connectar a diferents actors i dissenyar conjuntament plans i accions. La manera que planteja la metodologia MiT permet trencar barreres potenciant les connexions, la cooperació i la participació. Per tal de proporcionar les millors condicions, cal establir un acord sobre el model de governança des d’un bon inici. La metodologia MiT, suggereix com a model de governança utilitzar una metodologia sociocràtica (Sociocracy 3.0).

La primera acció pilot escollida va estar l’Observatori econòmic, ambiental i social de la Garrotxa. Un recull de dades anuals de la situació de la Garrotxa enfocades als Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU com a mitjà d’indicadors de la resiliència comarcal. Aquesta acció es va escollir per considerar-se un veritable punt palanca, ja que a partir de les seves dades es podran prendre decisions i idear noves accions per avançar cap a un territori més resilient i afrontar amb èxit els impactes i reptes de la comarca de la Garrotxa i el territori d’ADRINOC.

ADRINOC també participa en diferents espais de treball a nivell comarcal per co-dissenyar noves accions pilot que afavoreixin les resiliència del territori. Alguns d’aquests espais són: Espai Territorial, Equip motor de l’Espai Cràter, Grup Impulsor per la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible a la Garrotxa, Òrgans de decisió d’Entitats públiques i Projectes comarcals.

Button

Accions pioneres

Button

En una segona fase, es van implementar les accions pioneres sorgides de l’anàlisi i avaluació prèvia. Es van extreure conclusions per a la redacció d’un marc de referència clar sobre com els grups de transició i els municipis poden ser el motor d’un canvi sostenible. Es va realitzar una sessió formativa amb tècnics de quatre organitzacions públiques garrotxines (CASG, DINAMIG, IME, SIGMA).

Per implementar amb èxit les accions dissenyades es comptarà amb una caixa d’eines del marc de Municipis en Transició (MiT). La funció d’aquesta caixa d’eines és tenir accessible una varietat de recursos i metodologies per aplicar a l’acció que es vulgui promoure en un territori.

Per a realitzar les accions caldrà la complicitat d’actors locals com administració local (ajuntaments, consells comarcals, etc.), entitats, empreses i societat civil organitzada.

Button

Multiplicació

Button

L’objectiu de la tercera fase ha estat que els sis projectes pilot esdevinguessin una comunitat de pràctiques per compartir aprenentatges i acompanyar a altres municipis en el camí cap a la transició col·laborativa i sostenible, a través, del disseny del conjunt d’eines que serveixin de suport.

Els agents implicats

Els actors principals per a la posada en marxa del projecte La Garrotxa territori resilient, són:

L’equip d’experts ADRINOC, el grup d’acció local de desenvolupament rural que treballa en 75 municipis de la zona nord oriental de Catalunya i Resilience Earth SCCL, una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per la resiliència de la comunitat, el desenvolupament regeneratiu i l’economia social.

Paral.lelament, aquests actors reben el suport de:

 • Les organitzacions públiques CASG, DINAMIG, IME i SIGMA que actualment gestionen la majoria de serveis de la Garrotxa especialitzats en els àmbit de treball social, economia, educació i medi ambient.
 • La societat civil activa, representada en més de 500 organitzacions locals.
Button

Els resultats del MiT

Button

Es vol continuar validant i utilitzant aquesta metodologia ja que permetrà identificar noves accions pilot a desenvolupar, els punts palanca on caldrà intervenir així com identificar els actors necessaris (públics, privats i ciutadania) que cal implicar-hi.

Aquesta eina és de gran importància pel propi aprenentatge del territori, per tal de poder auto-avaluar i fer el seguiment del progrés i dels canvis que es produeixin en el temps.

       Els resultats obtinguts en el projecte són els següents:

 • Avançar cap al treball transversal entre diferents actors locals (públics, privats i societat civil) sobre un projecte pilot a partir dels ODS, OKR i altres metodologies.
 • Intercanvi d’experiències amb altres territoris que estiguin treballant la Resiliència Territorial / Transició.
 • Participació en xarxes nacionals o internacionals per impulsar i enfortir la resiliència del territori, alhora que buscar finançament alternatiu.
 • Valorar la utilització de diferents metodologies que permetin avançar en la resiliència territorial.
 • Generació d’espais de co-disseny on totes les opinions hi tinguin cabuda.
 • Proposta i implementació d’accions pilot per a fer front a reptes del territori de forma conjunta.
 • Millorar la comunicació social.
 • Augment de la consciència de la complexitat social a tots els nivells.
 • Col·laboració a nivell internacional i local en l’elaboració d’un marc de treball, eines i metodologies, per a la transició cap a territoris rurals més sostenibles, participatius i resilients.
Button
Button